0981880009

CHUYÊN CUNG CẤP TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

0383798631

BẢO MẬT THÔNG TIN

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ cơ sở Trái cây đông lạnh Lộc Phát giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng.

3- Thời gian lưu trữ hồ sơ

 Thời gian lưu giữ hồ sơ là 24 tháng theo quy định của công ty kể từ khi khách hàng không còn liên lạc nữa.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng

 Địa chỉ: Thôn 6, Ia Băng, Đăk Đoa, Gia Lai, Việt Nam.

5- Phương tiện và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng gửi email về phucnguyent6@gmail.com hoặc tungnguyen23022002@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ hotline 0981880009 - 0383798631.


6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để cơ sở Trái cây đông lạnh Lộc Phát chăm sóc khách hàng.

TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH LỘC PHÁT - GIA LAI
Điện Thoại : 0981880009 - 0383798631
Địa chỉ: Thôn 6, Ia Băng, Đak Đoa, Gia Lai, Việt Nam.
MST:8530669915 

Bản quyền 2020 © Trái cây đông lạnh Lộc Phát Gia Lai